Chima Michaels

Thông tin về quản trị viên

Chima Michaels
 Chima Michaels
Đang sống tại:
Kuwait
Ngôn ngữ:
English, Igbo
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Kuwait, Singapore

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Cooking, Football

Tường bảo vệ