Clipping Path Company INT

Thông tin về quản trị viên

Clipping Path Company INT
 Clipping Path Company INT
Thông tin về quản trị viên:
Marketing Executive at Clipping Path Company Int. Delivered Post Production Services all Over the world. #ClippingPathServices #BeckgroundRemoveServices #DropShadowService #EcommerceImageEditing #DeepEtchingService
Đang sống tại:
Bangladesh
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Australia, Bangladesh

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Art, Photography

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Graphic Design
Trang web:
http://www.clippingpathcompanyint.com
Nghề nghiệp:
Outsourching
Lĩnh vực làm việc:
Graphic Design
Vị trí:
Graphic Designer
Dhaka
Băng-la-đét
1230