ContessaA ...

Thông tin về quản trị viên

ContessaA ...
 ContessaA ...
Thông tin về quản trị viên:
JE NES REGRETTE RIEN
Đang sống tại:
Hamburg (Germany)
Ngôn ngữ:
German, English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Australia, Bahrain, Brazil, Canada, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Maldives, Monaco, Norway, Singapore, United Arab Emirates, United Kingdom, Hamburg, Düsseldorf, Dubai, New York City

Cá nhân

Những điều tôi thích:
people who can laugh about themselves and honest and kind people
Những điều tôi ghét:
Macho´s

Tường bảo vệ