Daliuska Malpica

Thông tin về quản trị viên

Daliuska Malpica
 Daliuska Malpica
Đang sống tại:
Netherlands
Ngôn ngữ:
English, Spanish, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Venezuela

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Wine tasting, Dancing, Scuba Diving, Swimming, Tennis/Racquet Sports, Walking/Hiking, Skating
Tình trạng quan hệ:
Committed
Hà Lan

Chuyên nghiệp

Trang web:
http://www.mammoet.com
Sự nghiệp trước đây:
Asistente de Gerencia General Venezuela
Hà Lan