Daniel Radosa

Thông tin về quản trị viên

Daniel Radosa
 Daniel Radosa
Đang sống tại:
Esbjerg (Denmark)
Ngôn ngữ:
English, Czech, Korean, Russian, Slovak, Ukrainian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
21 các năm
Các cộng đồng:
South Korea, Esbjerg

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Playing cards, Religion/Spiritual, Shopping, Travel/Sightseeing, Baseball, Basketball, Dancing, Football, Hockey, Martial Arts, Rock Climbing, Skiing, Swimming, Yoga, Skating
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Superior Assault
Trang web:
http://superiorassault.com
Lĩnh vực làm việc:
Graphic Design & Web Development
Vị trí:
CEO