Daniela J

Thông tin về quản trị viên

Daniela J
 Daniela J
Đang sống tại:
México DF (Mexico)
Ngôn ngữ:
Spanish, English, Italian, Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Canada, Germany, Italy, Mexico, United Kingdom, Milan, Verona, Michoacán

Cá nhân

Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Art, Movies/Videos, Music, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Biking, Dancing, Volleyball, Yoga
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
actríz
Lĩnh vực làm việc:
cine, radio, televisión, teatro, publicidad y guión

Tường bảo vệ

  • Daniela J
     Daniela J

    Hola!! Necesito mejorar mi ingles, algun nativo de esta lengua porfavor contacteme , podemos ayudarnos mutuamente, yo les enseño español. Saludos a toda la comunidad :)
    Hello! Need to improve my English, some native to the language please contact me, we can help each other, I teach Spanish. Greetings to all the community