Daves Parker

Thông tin về quản trị viên

Daves  Parker
 Daves Parker
Thông tin về quản trị viên:
I''m very honest and kind to others.and i so much love to meet with new people.
Đang sống tại:
Syria
Ngôn ngữ:
English, German, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò
Các cộng đồng:
Ghana, Syria

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Cooking, Basketball
Bài hát ưa thích:
R& B old school stuff
Những bộ phim ưa thích:
HITCH by Will Smith .
Những điều tôi thích:
I like reading,swimming,sport,riding,music and travelling.
Những điều tôi ghét:
I hate lying,doubting,argument,quarreling and disappointment