David carns

Thông tin về quản trị viên

David carns
 David carns
Đang sống tại:
Belgium
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Belgium, Nigeria

Cá nhân

Những sở thích:
Nightclubs/Dancing, Religion/Spiritual, Shopping, Travel/Sightseeing, Baseball, Basketball, Pool/Snooker
Bài hát ưa thích:
jazz
Những bộ phim ưa thích:
american
Những cuốn sách ưa thích:
novel
Những điều tôi thích:
i like hanging out with friend when am less busy and playing basketball
Những điều tôi ghét:
i hate lies
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
ASL Airlines Belgium
Nghề nghiệp:
Aircraft pilot
Lĩnh vực làm việc:
National Transportation Safety Board (NTSB)
Vị trí:
captains