Debora M

Thông tin về quản trị viên

Debora M
 Debora M
Thông tin về quản trị viên:
Recently arrived in Muenster and looking forward to meeting new people. Lived in London and a few other places before.
Đang sống tại:
Münster (Germany)
Ngôn ngữ:
English, Portuguese
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
42 các năm
Các cộng đồng:
Germany, Münster

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Music, Photography, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Yoga
Tình trạng quan hệ:
Single