Delfiona Shreki

Thông tin về quản trị viên

Delfiona Shreki
 Delfiona Shreki
Đang sống tại:
Germany
Ngôn ngữ:
English, Spanish, German, French, Italian
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Germany, Netherlands, Switzerland, Prague (Praha), Baden-Württemberg, Berlin, Piedmont, Turin, Lucerne, Solothurn, Nijmegen

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Cooking, Drama-Plays/Musicals, Fishing, Gardening, Movies/Videos, Music, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Yoga
Tình trạng quan hệ:
Single