Denise Howarth

Thông tin về quản trị viên

Denise Howarth
 Denise Howarth
Đang sống tại:
Cyprus
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Cyprus, Limassol

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Denise's Dogs Dream
Nghề nghiệp:
Professional Pet Sitter
Lĩnh vực làm việc:
Animal Welfare
Vị trí:
Company Director
Sự nghiệp trước đây:
PA Company Secretait
95520251
95520251
Potamiou village
LIMASSOL
Síp
4780