Desiree Hernandez

Thông tin về quản trị viên

Desiree Hernandez
 Desiree Hernandez
Đang sống tại:
Venezuela
Ngôn ngữ:
Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
36 các năm
Các cộng đồng:
Argentina, Canada, Zulian

Cá nhân

Tình trạng quan hệ:
Married

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
AMERICAN MACHINERY
Nghề nghiệp:
Ingeniero Mecanico
Lĩnh vực làm việc:
Metalmecanica y Siderurgica
Vị trí:
Supervisora de Taller y Proyectos