Dieu Khoa Vuong

Thông tin về quản trị viên

Dieu Khoa Vuong
 Dieu Khoa Vuong
Đang sống tại:
Vietnam
Ngôn ngữ:
English, Vietnamese
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
38 các năm
Các cộng đồng:
Germany, Vietnam

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Music, Jogging, Who's to say when you get older, You don't need a toy collection?, Who's to say when you get older, That you have to follow convention?
Bài hát ưa thích:
My Confession
Những bộ phim ưa thích:
Pearl Harbor
Những cuốn sách ưa thích:
La Tulip Noire
Những điều tôi thích:
Sleeping on rainy days...
Những điều tôi ghét:
Nothing