Dimi Tamkov

Thông tin về quản trị viên

Dimi Tamkov
 Dimi Tamkov
Đang sống tại:
Gran Canaria (Spain)
Ngôn ngữ:
Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Switzerland, Vienna, Gran Canaria

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Computers/Internet, Cooking, Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Music, Photography, Religion/Spiritual, Sailing/Boating, Shopping, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Biking, Scuba Diving, Skiing, Swimming, Walking/Hiking, Yoga
Arona
Tây Ban Nha