Don Catering Event Service

Thông tin về quản trị viên

Don Catering Event Service
 Don Catering Event Service
Thông tin về quản trị viên:
Don Catering & Event Service Food caterer, seminar, conference, meeting, corporate and family events
Đang sống tại:
Vietnam
Ngôn ngữ:
English, Chinese, Vietnamese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Vietnam

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Gardening, Movies/Videos, Music, Photography, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Wine tasting, Basketball
0915898908
0915898908
www.don.com.vn
TP.Hồ Chí Minh
Việt Nam

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Don Catering & Event Service
Trang web:
http://www.don.com.vn
Nghề nghiệp:
Chef
Lĩnh vực làm việc:
Food Catering
Vị trí:
Ceo
Sự nghiệp trước đây:
Don
0915898908
0915898908
www.don.com.vn
TP.Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tường bảo vệ