Donna Bakker

Thông tin về quản trị viên

Donna Bakker
 Donna Bakker
Thông tin về quản trị viên:
I have recently moved to Alkmaar and would like to make friends to socialise with and get to know the area.
Đang sống tại:
Alkmaar (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Afrikaans
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Alkmaar

Cá nhân