Dr. Hassan Elhais

Thông tin về quản trị viên

Dr. Hassan Elhais
 Dr. Hassan Elhais
Thông tin về quản trị viên:
After qualifying as a lawyer in his native Egypt within the fields of Criminal and Public Law, Dr. Mohsen Elhais has been practicing as a Legal Consultant in Dubai.
Đang sống tại:
Dubai (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Arabic
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Mumbai, Dubai

Cá nhân