Dragos Tinta

Thông tin về quản trị viên

Dragos Tinta
 Dragos Tinta
Thông tin về quản trị viên:
''I have simple tastes. I settle for what's best.'' (Oscar Wilde)
Đang sống tại:
Amsterdam (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, French, Italian, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
49 các năm
Các cộng đồng:
Netherlands, Brussels, Antwerp, Amsterdam

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
FullPicture by TEaM
Trang web:
http://fullpicture.eu
Blog của công ty:
http://blog.fullpicture.eu
Nghề nghiệp:
media & video editor
Lĩnh vực làm việc:
media, video production, photo, web
Vị trí:
producer
+31687206163
Amsterdam
Hà Lan