Dzmitry Seniukovich

Thông tin về quản trị viên

Dzmitry Seniukovich
 Dzmitry Seniukovich
Đang sống tại:
Belarus
Ngôn ngữ:
English, Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Belarus, Canada

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Pizza Smile
Nghề nghiệp:
Waiter
Lĩnh vực làm việc:
Restaurant serves
Vị trí:
Waiter
Sự nghiệp trước đây:
Sports teacher
Grodno
Bê-la-rút
230005