EBKAR REAL ESTATE

Thông tin về quản trị viên

EBKAR REAL ESTATE
 EBKAR REAL ESTATE
Đang sống tại:
Jeddah (Saudi Arabia)
Ngôn ngữ:
Arabic, English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
India, Saudi Arabia, Jeddah

Cá nhân

Tình trạng quan hệ:
Open relationship

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Ebkar
Trang web:
http://www.ebkar-sa.com
Blog của công ty:
http://www.ebkar.com.sa
Nghề nghiệp:
Marketing
Lĩnh vực làm việc:
Realestate
Vị trí:
Manager
0126928989
0502625252
Jeddah
Jeddah
Ả-rập Xê-út
5486