Easy-Essay Easy-Essay

Thông tin về quản trị viên

Easy-Essay Easy-Essay
 Easy-Essay Easy-Essay
Thông tin về quản trị viên:
澳洲各类assignments专业代写! 给我们一份详尽的要求,还你一份满意的答卷!
Đang sống tại:
China
Ngôn ngữ:
Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
China, Queensland

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Easy-Essay写译室,代写科目:, Finance and Accounting, Business, Marketing, Management, Hospitality and Tourism, Human Biology & Ecology & Medicine, Logistics and Supply Chain, HRM, Nursing, Business Law, Media, Strategy, Organisational behaviour

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Easy-Essay 工作室
Trang web:
http://www.essayeasy.com
Sự nghiệp trước đây:
Easy-Essay写译室,代写科目: Finance and Accounting Business Marketing Management Hospitality and Tourism Human Biology & Ecology & Medicine Logistics and Supply Chain HRM Nursing Business Law Media Strategy Organisational behaviour Engineering(本科及硕士工程专业的Proposal, Risk Analysis, Industrial Promotional Presentation Slides, Technical Specification, Report and Thesis, 涵盖software and electrical各类的技术文书) 编程:澳洲卧龙岗大学的CS专业 (C/C++,java;UML画图;sql数据库;matlab等等;任何语言的编程都会,其中C++最强,因为卧龙岗比较注重教C++. ) 给我们一份详尽的要求,还你一份满意的答卷! QQ: 1161852411(英语写译室) MSN: kylelee1430@hotmail.com Website: www.essayeasy.com