Elmira Pervenaieva

Thông tin về quản trị viên

Elmira Pervenaieva
 Elmira Pervenaieva
Thông tin về quản trị viên:
I am crazy :)
Đang sống tại:
Rotterdam (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Russian, Ukrainian, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
36 các năm
Các cộng đồng:
Netherlands, South Holland, Rotterdam, The Hague, Ukraine, Delft

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Animals/Pets, Camping, Hiking, Outdoor life, Computers/Internet, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Biking, Dancing
Những bộ phim ưa thích:
24, Lost...and others...
Những cuốn sách ưa thích:
interesting books :)
Những điều tôi ghét:
I hate a lie
Tình trạng quan hệ:
Committed
Rotterdam
Hà Lan

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
MSNU in Ukraine
Trang web:
http://www.msnu.org/engine/
Nghề nghiệp:
journalist