Emmanuel Viera

Thông tin về quản trị viên

Emmanuel Viera
 Emmanuel Viera
Đang sống tại:
Münster (Germany)
Ngôn ngữ:
English, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
43 các năm
Các cộng đồng:
Germany, Münster

Cá nhân

Những sở thích:
Football, Volleyball, Fotografia
Bài hát ưa thích:
Almafuerte
Những cuốn sách ưa thích:
El Hombre que Calculaba
Tình trạng quan hệ:
Committed