Eunice Kariuki

Thông tin về quản trị viên

Eunice Kariuki
 Eunice Kariuki
Thông tin về quản trị viên:
Simple, classy and coplicated
Đang sống tại:
Kenya
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Kenya, United Arab Emirates

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Music, Nightclubs/Dancing, Politics, Volunteer/Community Activities, Swimming, Tennis/Racquet Sports
Tình trạng quan hệ:
Committed

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Semptex complex company
Nghề nghiệp:
Economist
Lĩnh vực làm việc:
Business
Vị trí:
Self Employed
+2547193503
Westlands
Nairobi
Kenya