Fabio H

Thông tin về quản trị viên

Fabio H
 Fabio H
Đang sống tại:
Qatar
Ngôn ngữ:
English, Dutch, French, Italian, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
41 các năm
Các cộng đồng:
Qatar

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Music, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Biking, Pool/Snooker, Bowling, Football, Jogging, Skiing, Tennis/Racquet Sports, Yoga
Tình trạng quan hệ:
Single