Faisal Mehmood

Thông tin về quản trị viên

Faisal Mehmood
 Faisal Mehmood
Đang sống tại:
Ajmān (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Arabic, Urdu
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
United Arab Emirates, Ajmān

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Notting Hills Real Estate L.L.C.
Trang web:
http://www.nottinghills.net
Nghề nghiệp:
Agent
Lĩnh vực làm việc:
Real Estate
Vị trí:
Owner
Sự nghiệp trước đây:
-
0555531240
0555531240
Kuwait Street, Plot 76, Ajman
Ajman
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất
-

Tường bảo vệ