Farooq Kamboh

Thông tin về quản trị viên

Farooq Kamboh
 Farooq Kamboh
Đang sống tại:
Islamabad (Pakistan)
Ngôn ngữ:
English, Urdu
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
35 các năm
Các cộng đồng:
Afghanistan, Ecuador, Pakistan, Paraguay, South Korea, Taiwan, United States, Ukraine

Cá nhân

Những sở thích:
Cricket, Football
Pakistan

Tường bảo vệ