Fati Paris

Thông tin về quản trị viên

Fati Paris
 Fati Paris
Đang sống tại:
Sjælland (Denmark)
Ngôn ngữ:
English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Denmark, Sjælland

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Music, Nightclubs/Dancing, Shopping, Travel/Sightseeing, I'm new in Denmark and I would like to meet new friends here.