GANIYU Europa larson

Thông tin về quản trị viên

GANIYU Europa larson
 GANIYU Europa larson
Thông tin về quản trị viên:
I'm a nice person looking for relationship.
Đang sống tại:
Cote D'Ivoire
Ngôn ngữ:
English, French, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò
Các cộng đồng:
Albania, Canada, Cote D'Ivoire, Croatia, Cyprus, Germany, Hungary, Qatar, Turkey, United Kingdom, Ukraine

Cá nhân

Những sở thích:
I'like to share my life with white woman,
Bài hát ưa thích:
P-SQUARE
Những bộ phim ưa thích:
DELTA FORCE
Những cuốn sách ưa thích:
SPORTS INFORMATION
Những điều tôi thích:
TOO MUCH
Những điều tôi ghét:
LIARS,CHEATS,THIEF
Tình trạng quan hệ:
Single