GK Touch Salon Salon

Thông tin về quản trị viên

GK Touch Salon Salon
 GK Touch Salon Salon
Thông tin về quản trị viên:
Are you looking for best Indian Hair Salon In Hong kong? Come to Gk Touch Ltd, is best hair salon for men & women in Hong Kong. we offer hair rebondong, keratin, hair coloring & hair cutting etc service in hong kong.
Đang sống tại:
Hong Kong
Ngôn ngữ:
English, Chinese, Hindi, Japanese
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Hong Kong, India

Cá nhân

+00852-66296216
7th Floor, Flat H, Alpha House, 27-33 Nathan Road Kowloon - Hong Kong
Kowloon
Hong Kong
100013

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
GK Touch Salon
Trang web:
http://gksalons.com/
Nghề nghiệp:
Salon
Lĩnh vực làm việc:
Hari & Beaution Salon
+00852-66296216
7th Floor, Flat H, Alpha House, 27-33 Nathan Road Kowloon - Hong Kong
Kowloon
Hong Kong
100013

Tường bảo vệ

  • GK Touch Salon Salon
     GK Touch Salon Salon

    Are you looking for best Indian Hair Salon In Hong kong? Come to Gk Touch Ltd, is best hair salon for men & women in Hong Kong. we offer hair rebondong, keratin, hair coloring & hair cutting etc service in hong kong. Call Us: +00852-66296216 to book best hair salon in Tsim Sha Tsui, hong kong.