GORDANA NIKOLIC

Thông tin về quản trị viên

GORDANA NIKOLIC
 GORDANA NIKOLIC
Đang sống tại:
Lesotho
Ngôn ngữ:
English, Serbian
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Lesotho, United Arab Emirates

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
DUAL CONSULTANTS
Nghề nghiệp:
STEEL PRODUCTIONS
Lĩnh vực làm việc:
CONSTRUCTION
Vị trí:
DIRECTOR
Sự nghiệp trước đây:
STEEL COMPANU
00266 59031187
00266 59031187 \ 00266 5888842
MACHACHE
MASERA
Lesotho
067

Tường bảo vệ