Gerard Rovel

Thông tin về quản trị viên

Gerard Rovel
 Gerard Rovel
Đang sống tại:
Pays-de-la-Loire (France)
Ngôn ngữ:
French
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
China, France, Taiwan, Pays-de-la-Loire

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Gardening, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing