Gill Picard

Thông tin về quản trị viên

Gill Picard
 Gill Picard
Thông tin về quản trị viên:
Père missionnaire au service du monde sans distinction de race et d'ethnie.
Đang sống tại:
Quebec City (Canada)
Ngôn ngữ:
French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Belgium, Burundi, Cameroon, Canada, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Equatorial Guinea, France, Gabon, Guinea-Bissau, Haiti, Senegal, Switzerland, United Arab Emirates, Quebec City, Chania (Hania), Guyana

Cá nhân

Những cuốn sách ưa thích:
Bible
Những điều tôi thích:
L'honneteté
Những điều tôi ghét:
Le mensonge

Tường bảo vệ