Gulf IT Solution

Thông tin về quản trị viên

Gulf IT Solution
 Gulf IT Solution
Đang sống tại:
Oman
Ngôn ngữ:
English, Arabic, Bengali, Hindi, Malayalam, Telugu, Urdu
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Oman

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Computers/Internet, Cooking, Fishing, Movies/Videos, Photography, Shopping, Basketball, Cricket, Football, Swimming
Những cuốn sách ưa thích:
Quran
Tình trạng quan hệ:
Married

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
GULF IT SOLUTION
Trang web:
http://www.gulfitsolution.net
Blog của công ty:
http://www.gulfitsolution.net
Nghề nghiệp:
Sales & Support Engineer
Lĩnh vực làm việc:
Information Tecnologi
Vị trí:
Muscat City
+96899897901
+96895191718
Al-Seeb Post Box 1412
Muscat
Oman
121

Tường bảo vệ