Güzide Gumuslu

Thông tin về quản trị viên

Güzide Gumuslu
 Güzide Gumuslu
Đang sống tại:
Kazakhstan
Ngôn ngữ:
Turkish, English, Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Kazakhstan, South Korea