Hai Le

Thông tin về quản trị viên

Hai Le
 Hai Le
Thông tin về quản trị viên:
MyHanoiHome is one of the best real estate agency in Hanoi, Vietnam which focused on providing in houses, apartments, villas or offices rentals.
Đang sống tại:
Vietnam
Ngôn ngữ:
Vietnamese, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
France, United States, Vietnam

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Music, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Football, Jogging, Martial Arts, Swimming, Tennis/Racquet Sports
Tình trạng quan hệ:
Married
(+84) 989318368
Hà Nội
Việt Nam

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
LeHaiHousing
Trang web:
https://myhanoihome.com/
Blog của công ty:
https://www.facebook.com/myhanoihome/
Nghề nghiệp:
Real Estate
Vị trí:
Managing Director
(+84) 989318368
Tay Ho
Hà Nội
Việt Nam

Tường bảo vệ

  • Hai Le
     Hai Le

    MyHanoiHome is one of the best real estate agency in Hanoi which focused on providing in houses, apartments, villas or offices rentals.