Heather Rosado

Thông tin về quản trị viên

Heather  Rosado
 Heather Rosado
Đang sống tại:
United States
Ngôn ngữ:
English, German
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
United States, Ontario

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
GetMyLeather
Trang web:
https://www.getmyleather.com/
Blog của công ty:
https://www.getmyleather.com/get-the-best-outfit-on-cyber-monday-sale/
Nghề nghiệp:
Computer Science
Lĩnh vực làm việc:
Leather Goods
Vị trí:
Brand Marketing Executive
Sự nghiệp trước đây:
Content Writer & Blogger
512 333 4344
33 Brookwater Crecsent, Caledon.
Ontario
Canada
L7C4A4