Henry Ford

Thông tin về quản trị viên

Henry Ford
 Henry Ford
Thông tin về quản trị viên:
Am a single man very caring and understanding , I want to make new friends, if possible lean new business ideas , I am a simple person, like to lean new cultures if am given the privilege to lean new languages, am a God fearing person,
Đang sống tại:
California (United States)
Ngôn ngữ:
English, Spanish, Arabic
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
India, California

Cá nhân

Bài hát ưa thích:
jazz
Những bộ phim ưa thích:
love