Hindian kaiser knowlgden

Thông tin về quản trị viên

Hindian kaiser knowlgden
 Hindian kaiser knowlgden
Đang sống tại:
Equatorial Guinea
Ngôn ngữ:
English, French, Spanish
Các cộng đồng:
Equatorial Guinea, Switzerland, Liège, Madrid

Cá nhân

Những sở thích:
Dancing, Tennis/Racquet Sports, Yoga
Bài hát ưa thích:
soul, r&b, reguee, opera
Những cuốn sách ưa thích:
literatura africana y psicologia
Những điều tôi thích:
los besos y caricias,tner una buena conection ()colegas
Những điều tôi ghét:
los chismes y cotiyeos.
Tình trạng quan hệ:
Committed