Hope Hung

Thông tin về quản trị viên

Hope Hung
 Hope Hung
Đang sống tại:
Taiwan
Ngôn ngữ:
English, Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
35 các năm
Các cộng đồng:
Berlin, Hamburg, Munich, Nuremberg, Frankfurt, Taipei

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Cooking, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Shopping, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Basketball, Pool/Snooker, Bowling, Dancing, Golf, Jogging, Rock Climbing, Surfing, Swimming, Walking/Hiking, Yoga, Skating
Bài hát ưa thích:
house music
Những bộ phim ưa thích:
3 idots
Những cuốn sách ưa thích:
the Help
Những điều tôi ghét:
people say something they don't really mean it.
Tình trạng quan hệ:
Single