Hung Nguyen

Thông tin về quản trị viên

Hung Nguyen
 Hung Nguyen
Thông tin về quản trị viên:
We are a technical-based digital marketing agency, we develop Web/App/Software, SEO service, Google Ads. We are looking to become professional outsourcing for your current and future client. Our costs for outsourcing are low rate and affordable.
Đang sống tại:
Melbourne (Australia)
Ngôn ngữ:
English, Vietnamese
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Australia, Melbourne

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Shopping, Travel/Sightseeing, Jogging

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
CARONTRADE CO. LTD
Trang web:
https://seogiare.vn/
Nghề nghiệp:
Digital marketing and technical development
Lĩnh vực làm việc:
IOT
Vị trí:
Director
Ho Chi Minh
Việt Nam
700000