Iftikhar Rashid

Thông tin về quản trị viên

Iftikhar Rashid
 Iftikhar Rashid
Thông tin về quản trị viên:
Iftikhar Rashid is a Certified Public Accountant and a Director at R R Accountants LTD. R.R.Accountants closely works with client. For us each client is important and each client deserves.
Đang sống tại:
West Midlands (United Kingdom)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
West Midlands, Reading

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Computers/Internet, Drama-Plays/Musicals, Bowling, Cricket, Football

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
R R Accountants
Trang web:
http://www.rraccountants.co.uk/
Blog của công ty:
https://rraccountants.wordpress.com
Nghề nghiệp:
Accounting Services for Contractors, Freelancers Birmingham UK
Lĩnh vực làm việc:
Accountants
01217665477
380 Stratford Road Sparkhill
Birmingham
Anh
B114AB