Imbert Gaël

Thông tin về quản trị viên

Imbert Gaël
 Imbert Gaël
Đang sống tại:
Montreal (Canada)
Ngôn ngữ:
French, English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Canada, Montreal

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Dining out, Music, Photography, Biking, Jogging, Skiing, Tennis/Racquet Sports

Tường bảo vệ

  • Imbert Gaël
     Imbert Gaël

    En visa PVT pendant 2ans à compter du 1er octobre avec mon épouse et notre fille.