Inés Costa

Thông tin về quản trị viên

Inés Costa
 Inés Costa
Đang sống tại:
Buenos Aires (Argentina)
Ngôn ngữ:
English, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Argentina, Cayman Islands, Buenos Aires

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Religion/Spiritual, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing, Aerobics, Dancing, Martial Arts, Scuba Diving, Surfing, Swimming, Yoga