Irina D

Thông tin về quản trị viên

Irina D
 Irina D
Đang sống tại:
Rotterdam (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Italian, Dutch, Romanian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Utrecht, Rotterdam

Cá nhân

Những sở thích:
Biking, Bowling, Dancing, Tennis/Racquet Sports
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Erasmus University Rotterdam
Nghề nghiệp:
Researcher
Lĩnh vực làm việc:
Urban, Port and Transport Economics
Vị trí:
Research Assistant

Tường bảo vệ

  • Adama COULIBALY
     Adama COULIBALY

    Le temps passe, le monde évolue et la vie se bonifie. Soyons les témoins de notre temps