Isak Havenga

Thông tin về quản trị viên

Isak Havenga
 Isak Havenga
Đang sống tại:
KwaZulu-Natal (South Africa)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
56 các năm
Các cộng đồng:
Denmark, Egypt, Japan, Nigeria, Saudi Arabia, South Africa, United Arab Emirates, Durban

Cá nhân

Những sở thích:
Travel/Sightseeing
Tình trạng quan hệ:
Married
+27 747731034
13 Naples Rd
Uvongo
Nam Phi

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Global Golf
Trang web:
http://www.globalgolfadventures.com
Nghề nghiệp:
Business developing
Lĩnh vực làm việc:
Tourism, exports
Vị trí:
CEO
Sự nghiệp trước đây:
Africa Tours and Safaris