Ivan Karpenko

Thông tin về quản trị viên

Ivan Karpenko
 Ivan Karpenko
Đang sống tại:
Ukraine
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Ukraine

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Gravelsoft
Trang web:
https://gravelsoft.com
Blog của công ty:
https://gravelsoft.com/blog
Nghề nghiệp:
Business Management
Lĩnh vực làm việc:
Software Outsourcing
Vị trí:
Team Leader, Business
+380.505015475
Kulparkivska St, 226а
L'viv
Ucraina
79000

Tường bảo vệ

  • Ivan Karpenko
     Ivan Karpenko

    Software IT Outsourcing in Ukraine - https://gravelsoft.com