JOHN TSAPIDIS

Thông tin về quản trị viên

JOHN TSAPIDIS
 JOHN TSAPIDIS
Thông tin về quản trị viên:
Private lessons at your place or mine Lessons are given either in English or French by an experienced professional, composer and author of an American music method on improvisation. For more information please call 02-7313253 or send an e-mail to tsapidis @ hotmail. com
Đang sống tại:
Brussels (Belgium)
Ngôn ngữ:
Greek, English, French, Italian
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Brussels

Cá nhân

Bài hát ưa thích:
classic and jazz
Những cuốn sách ưa thích:
philosophy
Tình trạng quan hệ:
Married

Tường bảo vệ

  •  JOHN TSAPIDIS

    Private lessons at your place or mine Lessons are given either in English or French by an experienced professional, composer and author of an American music method on improvisation. For more information please call 02-7313253 or send an e-mail to tsapidis @ hotmail. com