Jane Prieto

Thông tin về quản trị viên

Jane Prieto
 Jane Prieto
Đang sống tại:
Maastricht (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Maastricht

Cá nhân

Tình trạng quan hệ:
Committed
Hà Lan

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
maastricht university
Nghề nghiệp:
Master of Science in Sustainability Science and Policy
Vị trí:
graduate