Jane S.

Thông tin về quản trị viên

Jane S.
 Jane S.
Đang sống tại:
Antwerp (Belgium)
Ngôn ngữ:
English, French, Italian, Spanish, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Japan, Luxembourg, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, United States, Antwerp, Paris

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Gardening, Movies/Videos, Music, Photography, Playing cards, Travel/Sightseeing, Wine tasting, Biking, Yoga
Những điều tôi thích:
the poetry of simple things, nuances
Những điều tôi ghét:
unsensitivity

Tường bảo vệ